Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/27/2015

Klasifikacijska številka:

00719-63/2015/3

Seja:

65. Redna seja1.2Predlog uredbe o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

EVA:

2015-2550-0179


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf