Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/21/2015

Klasifikacijska številka:

00719-75/2015/8

Seja:

67. Redna seja6BPredlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2015-2550-0161
 UredbaSklep.doc_P.pdf