Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/28/2016

Klasifikacijska številka:

00710-24/2016/3

Seja:

98. Redna seja1.4Predlog uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica

EVA:

2016-2430-0063
 UredbaSklep_P.pdf