Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/23/2015

Klasifikacijska številka:

00712-52/2015/4

Seja:

68. Redna seja7Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin

EVA:

2015-1611-0199
 UredbaSklep.doc_P.pdf