Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/25/2016

Klasifikacijska številka:

00715-6/2016/6

Seja:

76. Redna seja1.3Predlog uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

EVA:

2016-2330-0079
 UredbaSklep_P.pdf