Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/26/2016

Klasifikacijska številka:

00715-15/2016/3

Seja:

89. Redna seja1.1Predlog uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov

EVA:

2014-2330-0062
 UredbaSklep_P.pdf