Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/26/2017

Klasifikacijska številka:

00727-6/2017/3

Seja:

132. Redna seja1.2Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija

EVA:

2017-3330-0011
 UredbaSklep_P.pdf