Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št.3 Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/05/2018

Šifra dokumenta:

00719-4/2018/9

EVA:

2017-2550-0085

Vsebina:

2018-01-0225-2000-01-3774-npb3.doc - 2018-01-0225-2000-01-3774-npb3.doc