Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 4 Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/22/2018

Šifra dokumenta:

00727-1/2018/8

EVA:

2017-3330-0067

Vsebina:

2018-01-0157-1998-01-0723-npb4.doc - 2018-01-0157-1998-01-0723-npb4.doc