Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - prva obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

12/07/2017

Datum objave na spletu:

12/08/2017

Šifra dokumenta:

00714-30/2016/22

EVA:

2015-3130-0011


ZSPDSLS_VG1.pdf - ZSPDSLS_VG1.pdfZSPDSLS_VG1.doc - ZSPDSLS_VG1.doc