Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/13/2014

Klasifikacijska številka:

00715-5/2014/6

Seja:

9. Redna seja1.3Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka

EVA:

2013-2330-0095
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc