Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/30/2016

Klasifikacijska številka:

00727-10/2016/4

Seja:

94. Redna seja1.5Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

EVA:

2015-3330-0070
 UredbaSklep_P.pdf