Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/28/2017

Šifra dokumenta:

00719-63/2017/8

EVA:

2015-2550-0036

Vsebina:

2017-01-3716-2012-01-3443-npb2.doc - 2017-01-3716-2012-01-3443-npb2.doc
2017-01-3716-2012-01-3443-npb2-p1.doc - 2017-01-3716-2012-01-3443-npb2-p1.doc2017-01-3716-2012-01-3443-npb2-p2.doc - 2017-01-3716-2012-01-3443-npb2-p2.doc