Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/21/2017

Klasifikacijska številka:

00712-31/2017/5

Seja:

161. Redna seja1.1Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin

EVA:

2017-1611-0116
 UredbaSklep_P.pdf