Naslov:

Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2




Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

03/18/2016

Datum objave na spletu:

03/18/2016

Šifra dokumenta:

00719-13/2016/1

EVA:

2016-2550-0046


Uredba_Koto1.doc - Uredba_Koto1.doc