Naslov:

Novo gradivo št. 5 - Predlog zakona o urejanju prostora - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/18/2017

Datum objave na spletu:

05/18/2017

Šifra dokumenta:

00719-49/2016/32

EVA:

2016-2550-0006


ZUREP-2_NG5.pdf - ZUREP-2_NG5.pdfZUREP-2_NG5.docx - ZUREP-2_NG5.docx