Naslov:

Predlog zakona o nevladnih organizacijah - prva obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

10/09/2017

Datum objave na spletu:

10/09/2017

Šifra dokumenta:

00714-25/2017/3

EVA:

2015-3130-0009


6_1017_ZNVO.pdf - 6_1017_ZNVO.pdf6_1017 ZNVO.docx - 6_1017 ZNVO.docx