Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/29/2018

Klasifikacijska številka:

00715-14/2018/4

Seja:

174. Redna seja1.2Predlog uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

EVA:

2017-2330-0033
 UredbaSklep_P.pdf