Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/21/2015

Klasifikacijska številka:

00715-22/2015/4

Seja:

37. Redna seja1.3Predlog uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

EVA:

2014-2330-0213


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf