Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/22/2017

Klasifikacijska številka:

00711-12/2017/3

Seja:

161. Redna seja18Predlog uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja

EVA:

2017-2611-0050
 UredbaSklep_P.pdf