Naslov:

Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti - prva obravnava
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

03/30/2016

Datum objave na spletu:

03/30/2016

Šifra dokumenta:

00726-7/2016/9

EVA:

2014-2130-0030


VG_ZPPD30.3.16.doc - VG_ZPPD30.3.16.doc