Naslov:

Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

12/23/2016

Datum objave na spletu:

12/27/2016

Šifra dokumenta:

00712-48/2016/1

EVA:

2016-1611-0139


U-tob.doc - U-tob.doc