Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/20/2016

Klasifikacijska številka:

00715-12/2016/2

Seja:

85. Redna seja1.6Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja

EVA:

2016-2330-0042
 UredbaSklep_P.pdf