Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
Predlagatelj:

GSV

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/28/2015

Šifra dokumenta:

00701-6/2015/9

EVA:

2015-1511-0002

Vsebina:


Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       28.5.2015 10:20:42
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,


v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:
1. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 35/15)
2015-01-1439-2012-01-0912-npb3.doc 2015-01-1439-2012-01-0912-npb3-p1.doc