Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 44 Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

08/02/2017

Šifra dokumenta:

00714-18/2017/8

EVA:

2017-3130-0030

Vsebina:

2017-01-2134-2003-01-2931-npb44.doc - 2017-01-2134-2003-01-2931-npb44.doc2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p1.doc - 2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p1.doc
2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p1a.doc - 2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p1a.doc2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p2.doc - 2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p2.doc
2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p2a.doc - 2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p2a.doc2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p3.doc - 2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p3.doc
2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p4.doc - 2017-01-2134-2003-01-2931-npb44-p4.doc