Naslov:

Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:

05/05/2014

Datum objave na spletu:

05/09/2014

Šifra dokumenta:

00729-19/2014/3

EVA:

2014-2430-0053
 h1-40-06-1.doc
 vg.pdf
 h3x-Ur_40-06.doc