Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/22/2014

Klasifikacijska številka:

00729-19/2014/6

Seja:

59. Redna seja2Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško

EVA:

2014-2430-0053
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc