Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

SVRK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/12/2015

Šifra dokumenta:

00701-11/2015/7

EVA:

2015-1541-0004

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       12.10.2015 14:22:04
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo

2015-01-3017-2015-01-2132-npb2.doc2015-01-3017-2015-01-2132-npb2.doc2015-01-3017-2015-01-2132-npb2-p1.doc2015-01-3017-2015-01-2132-npb2-p1.doc2015-01-3017-2015-01-2132-npb2-p2.doc2015-01-3017-2015-01-2132-npb2-p2.doc