Naslov:

Predlog sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

02/15/2018

Datum objave na spletu:

02/16/2018

Šifra dokumenta:

00710-5/2018/1

EVA:

2018-2430-0009


sklep_cest_VRS.doc - sklep_cest_VRS.doc