Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/13/2015

Klasifikacijska številka:

00719-57/2015/4

Seja:

63. Redna seja1.4Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica

EVA:

2015-2550-0111


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf