Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/13/2017

Klasifikacijska številka:

00710-4/2017/3

Seja:

130. Redna seja1.2Predlog uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk

EVA:

2017-2430-0015
 UredbaSklep_P.pdf