Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/19/2018

Klasifikacijska številka:

00715-16/2018/5

Seja:

177. Redna seja1.2Predlog uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

EVA:

2016-2330-0155


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf