Naslov:

Novo gradivo št. 4 - Predlog Gradbenega zakona - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/18/2017

Datum objave na spletu:

05/18/2017

Šifra dokumenta:

00719-50/2016/29

EVA:

2015-2550-0004


GZ_VGNG4_18052017.pdf - GZ_VGNG4_18052017.pdfGZ_VGNG4_18052017.docx - GZ_VGNG4_18052017.docx