Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju šolske sheme
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

05/12/2017

Datum objave na spletu:

05/15/2017

Šifra dokumenta:

00715-19/2017/1

EVA:

2017-2330-0007


Ur_shema.doc - Ur_shema.doc