Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

07/05/2018

Datum objave na spletu:

07/05/2018

Šifra dokumenta:

00719-42/2018/2

EVA:

2017-2550-0105


vg_EPO_ps_1.doc - vg_EPO_ps_1.doc