Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/24/2016

Klasifikacijska številka:

00710-8/2016/4

Seja:

81. Redna seja1.1Predlog uredbe o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu

EVA:

2015-2430-0093
 UredbaSklep_P.pdf