Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

02/09/2016

Datum objave na spletu:

02/09/2016

Šifra dokumenta:

00710-4/2016/3

EVA:

2014-2430-0016


PZ ng1.doc - PZ ng1.doc