Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predloga gradbenega zakona - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/21/2017

Datum objave na spletu:

04/24/2017

Šifra dokumenta:

00719-50/2016/13

EVA:

2015-2550-0004


GZ_VGNG1_21042017.pdf - GZ_VGNG1_21042017.pdfGZ_VGNG1_21042017.docx - GZ_VGNG1_21042017.docx