Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

04/09/2018

Datum objave na spletu:

04/10/2018

Šifra dokumenta:

00715-16/2018/1

EVA:

2016-2330-0155


OP_SP_ur.doc - OP_SP_ur.doc
OP_SP_ur.pdf - OP_SP_ur.pdf