Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/13/2017

Klasifikacijska številka:

00719-54/2017/3

Seja:

160. Redna seja1.2Predlog uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi

EVA:

2017-2550-0043
 UredbaSklep_P.pdf