Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/13/2017

Klasifikacijska številka:

00717-12/2017/7

Seja:

160. Redna seja9Predlog uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito

EVA:

2016-1711-0021
 UredbaSklep_P.pdf