Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/16/2018

Šifra dokumenta:

00719-24/2018/12

EVA:

2016-2550-0110

Vsebina:

2018-01-1051-2004-01-0113-npb2.doc - 2018-01-1051-2004-01-0113-npb2.doc
2018-01-1051-2004-01-0113-npb2-p1.doc - 2018-01-1051-2004-01-0113-npb2-p1.doc