Naslov:

Novo gradivo št. 5 - Predlog zakona o dimnikarskih storitvah - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/25/2016

Datum objave na spletu:

05/26/2016

Šifra dokumenta:

00719-43/2015/34

EVA:

2015-2550-0033


ZDS 250516.doc - ZDS 250516.doc