Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/10/2015

Klasifikacijska številka:

00719-66/2015/4

Seja:

66. Redna seja1.8Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug

EVA:

2015-2550-0178
 UredbaSklep.doc_P.pdf