Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja - prva obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

09/03/2015

Datum objave na spletu:

09/04/2015

Šifra dokumenta:

00714-20/2015/5

EVA:

2015-3130-0002VG_NOVO_3sept15.pdf - VG_NOVO_3sept15.pdfVG_NOVO_3sept15.doc - VG_NOVO_3sept15.docePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml

Osnutek podzakonskega akta:
- Uredba_gradivo.doc