Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MK

Datum dokumenta:

07/16/2015

Datum objave na spletu:

07/17/2015

Šifra dokumenta:

00716-8/2015/3

EVA:

2013-3340-0018


predl_ZAvMS-A.pdf - predl_ZAvMS-A.pdfpredl_ZAvMS-A.doc - predl_ZAvMS-A.docePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml