Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/05/2018

Klasifikacijska številka:

00710-14/2018/3

Seja:

175. Redna seja1.2Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo

EVA:

2016-2430-0078
 UredbaSklep_P.pdf