Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/28/2014

Klasifikacijska številka:

00712-38/2014/5

Seja:

11. Redna seja2BPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – nujni postopek

EVA:

2014-1611-0089Priloga: ZakonSklep.doc_podpisano.pdf
 ZakonSklep.doc
 ZAKON2B.doc