Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/01/2018

Klasifikacijska številka:

00710-5/2018/3

Seja:

170. Redna seja1.13Predlog sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

EVA:

2018-2430-0009
 UredbaSklep_P.pdf