Naslov:

Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o cestninjenju - prva obravnava
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

01/06/2015

Datum objave na spletu:

01/13/2015

Šifra dokumenta:

00710-8/2014/8

EVA:

2012-2430-0022
Priloge: ZOC_popr1_060115.doc
 popr1_zc.pdf
 ZOC_priloge.doc